Контакти

Лабимекс АД
 
Адрес oфис: София 1404, ж.к. „Гоце Делчев” бл. 261, офис "Ч"
Телефони:   02 422 41 60; 02 422 41 59 
Тел./ факс:   02 962 15 01; 02 422 41 61
E-mailm.angelova@labimex.bgoffice@labimex.bg
 
Карта
Road map to us
 
 
Контакти с наш служител 
 

 

 

 

Управител

Мария Ангелова

0885 761 970

m.angelova@labimex.bg

Отдел доставки

Мария Узунова-Буйнова

0889 517 918

office@labimex.bg

Деница Дикова

0885 557 191

ddikova@labimex.bg

Търговски отдел (относно запитване за оферти и поръчки)

Мирена Будинова

0879 096 440

mbudinova@labimex.bg

Николай Долашков

0877 129 293

ndolashkov@labimex.bg

Мартина Кънчева

0876 170 350

sales@labimex.bg

Oтдел Обществени поръчки и договори

Теодора Желева

0899 158 922

t.zheleva@labimex.bg

Данаил Аризанов

0888 002 024

d.arizanov@labimex.bg

Счетоводен отдел

Силвия Рангелова

0884 530 779

accounting@labimex.bg

Склад и логистика

Божидар Божичков

0888 988 227

bbojichkov@labimex.bg

Мария Божанова

0878 250 693

mbozhanova@labimex.bg

Леонардо Страхилов

0878 696 582

warehouse@labimex.bg

Сервизен отдел

Васил Кирилов

0885 757 101

service@labimex.bg

Форма за контакти