Българска агенция за безопасност на храни и Лабимекс ООД организират съвместен семинар на тема: "Осигуряване на проследимостта на изпитванията чрез използване на ССМ/СМ в практиката на официалните лаборатории”