Семинар на тема „Новият БДС EN ISO/IEC 17025:2017 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”