Как да изтегля Сертификати и Паспорти за Безопасност (MSDS)?

Лабимекс АД е оторизиран за България представител на следните реномирани фирми за химикали:

1)    THERMO FISHER SCIENTIFIC в частта й за висококачествени реактиви и химикали представени с марките ACROS ORGANICS (органични химикали и реагенти за научно-изследователска и общолабораторна работа); FISHER CHEMICALS (широк спектър аналитични реагенти – разтворители (безводни, HPLC, GC, GC-MS, спектрофотометрични), соли, ултрачисти химикали за елементен анализ, фармакопейни реактиви по Ph.Eur., USP, BP; FISHER BIOREAGENTS (реактиви за протеинов анализ, микробиология, молекулярна и клетъчна биология и MAYBRIDGE (иновативни химикали за медицинска и синтетична химия)
2)    ChemLab NV готови разтвори и стандартни материали

Всички химикали и реагенти, които получавате при доставка от Лабимекс ООД са придружени от аналитичен Сертификат и Паспорт за Безопасност (MSDS). С оглед на икономия, най-вече от екологична гледна точка, последните се предоставят на електронен носител или по електронна поща.
За Ваше улеснение и при нужда, през интернет, имате постоянен достъп до тези важни документи, от фирмените уеб сайтове на нашите партньори.
Нужно е само да изпълните следните 3 стъпки:

разгледай тук