Референции

Референции и препоръки от нашите клиенти 

1. Референция от Софийска Вода АД


2. Референция от Винпром Пещера АД


3. Референция от ФЗ Милве АД 


4. Референция от Софарма АД


5. Референция от КЦМ АД


6. Референция от Винпром Ямбол АД


7. Референция от ТЕЦ Бобов дол ЕАД


8.  Референция от АЕЦ Козлодуй ЕАД


9. Референция от Областна Дирекция по Безопасност на Храните - Габрово


10. Референция от Хайпро България ЕАД 

 

11. Референция ВиК Плевен

 

12. Референция ВиК Пловдив

 

13.  Референция от Химическия Факултет на ПУ  "Паисий Хилендарски"


14. Референция от ТЕЦ София ЕАД


15. Референция от Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия към БАН

16. Референция от Химико-фармацевтичен Факултет на СУ "Климент Охридски"
 

17. Референция от МЕДИКА АД  


18. Референция от Кока Кола България


19. Референция от Областна Дирекция по Безопасност на Храните - Враца

20. Референция от ВМА

21. Референция АУРУБИС


22. Референция БОНМИКС


23. Референция ВиК Русе