Търсете продукти на ACROS

 

Fisher Chemical Fisher BioReagents Acros Organics Maybridge
Fisher Chemical предлага повече от 5000 химически вещества от най-високо качество като сухи реагенти, киселини, разтвори и разтворители с висока чистота. Под марката Fisher BioReagents се предлагат основни реактиви, предварително квалифицирани за специални приложения в областта на молекулярната биология, химия на протеините и белтъците и клетъчната биология. Acros Organics е водещата марка за органични и фини химикали като отговаря на съвременните изисквания на органичната химия, медицинска химия, аналитичната химия и биохимия. Maybridge е колекция от над 55,000 стратегически органични съединения, с потенциал за синтез на лекарствени средства, както и колекция от хетероциклени съединения проектирани и оптимизирани за синтез на нови лекарства.

 

   
   Hide Quick Search more info  
 
Find chemicals by name, molecular formula, Acros number, cas number or keyword:
 
   Hide Structure Search more info  
 
Find chemicals by structure or substructure:
You need to install java and activate javascript in order to use the search engine.
 
This Java Applet was realized by Peter Ertl from Novartis Crop Protection AG  

   

 
   Hide Power Search more info  
 
+- Draw
+- Draw
+- Draw