Годишна среща на акредитирани лаборатории по стандaрт ISO 17025 и лаборатории следващи принципите на добрата лабораторна практика

Лабимекс ООД организира годишна среща на всички акредитирани лаборатории по  стандaрт 17025 и лаборатории с добра лабораторна практика. Мероприятието ще се проведе на 07 и 08 Октомври 2014 в Риу Правец Резорт и ще бъде под формата на семинар на тема – „Осигуряване на качеството на продуктите чрез гарантирана проследимост на процеси и измервания. Сертифицираните сравнителни материали- основен инструмент за доказаване на проследимост при физико- химични процеси и измервания.  Предизвикателства и решения при поддържане на добра производствена и лабораторна практика“. Предвиждат се лекции с международно участие,  възможност за срещи и дискусии. Планира се и практическо обучение. За повече информация и заявки за участие не се колебайте да ни търсите на телефон 0885761970, e-mail: m.angelova@labimex.bg.