Лабимекс Важно информационно съобщение_преобразуване

 

Уважаеми г-жи/г-да Партньори,

 

С настоящото бихме искали да Ви уведомим, че с оглед бързото ни развитие и нарастващото влияние на Дружеството - Лабимекс ООД на българския и международен пазар, решихме да извършим преобразуване чрез промяна на правната форма, като считано от днес-10.04.2017г., „Лабимекс“ е акционерно дружество /Лабимекс АД/ и новият му единен идентификационен код е както следва: 204542274с регистрация по ДДС: BG204542274.

 

Извършеното преобразуване не засяга правата и задълженията, произтичащи от възникналите вече договорни отношения между нас.

10 април 2017 г.