Семинар на тема: "Добрите лабораторни практики - предизвикателства и решения."

 

 

 

Уважаеми клиенти и приятели,

Имаме удоволствието да ви поканим на двудневен обучителен семинар организиран от Лабимекс ООД и LGC Standards  на Тема: „ Добрите лабораторни практики - предизвикателства и решения.“

Мероприятието, ще се проведе на 21-22 Март 2016 г. в РИУ Правец Резорт и ще бъде под формата на „ кръгла маса“ с представители на най-добрите акредитирани лаборатории в страната. Предвиждат се лекции с международно участие, а така също дискусия по отношение на очакваните промени в стандарт ISO 17025.

Ще бъдат издадени индивидуални сертификати за участие в семинара.

Семинарът е освободен от такса за участие.

Повече информация относно мероприятието може да получите със запитване на мейл m.angelova@labimex.bg или GSM 0885 761 970 .