Семинар на тема „Новият БДС EN ISO/IEC 17025:2017 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”

 

Уважаеми клиенти и приятели,

Лабимекс АД и Ел Джи Си Стандардс имат удоволствието да Ви поканят на съвместен семинар на тема „Новият БДС EN ISO/IEC 17025:2017 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”. Практически насоки за внедряване на новите изисквания на стандарта в практиката на лабораториите“.

 

Мероприятието, ще се проведе на 27.03.2018 г. в Парк хотел Витоша гр. София.

Присъстващите ще бъдат освободени от такси за участие и ще получат сертификат за проведеното обучение по време на семинара.

Гост лектор ще е г-жа Светла Мараджийска.

 

При интерес от Ваша страна моля да се свържете с нас на e-mail: tpetrova@labimex.bg и labimex@labimex.bg или на телефон 024224160, 0888 002024