Семинар на тема: "Околна среда, медицина, наноматериали - иновативни методи за пробоподготовка и анализ"

 

 

Лабимекс АД взе участие в ежегодният семинар организиран от Химическия факултет на Пловдивски Университет Паисий Хилендарски и АСМ2 на тема:

 "Околна среда, медицина, наноматериали - иновативни методи за пробоподготовка и анализ"