Фуния полипропилен

 

Автоклавируеми при 121oC

Каталожен №

Ǿ mm

Ǿ на опашката mm

19145

25

4

19146

35

5

19147

45

5

19148

65

9

19150

80

10