Аналитични везни модел ABS KERN Германия

 

Модел Описание Обхват на измерване, g Точност до, g Големина на тегловната плоча,  mm
ABS 80-4 Аналитична везна 83 0,00010 80
ABS 120-4 Аналитична везна 120 0,00010 80
ABS 220-4 Аналитична везна 220 0,00010 80

 

www.kern-sohn.com/shop/en/laboratory-balances/analytical-balances/ABS-N/ABJ-NM/