1-Хептан сулфонова киселина, натриева сол, Йонна двойка за хроматография

1-Heptane sulfonic acid sodium salt 

 H/0168/46 

 25g 

1-Heptane sulfonic acid sodium salt 

 H/0168/48 

 100g