1-Хексан сулфонова киселина, натриева сол, Йонна двойка за хроматография

 1-Hexane sulfonic acid sodium salt 

 H/0438/46 

 25g 

 1-Hexane sulfonic acid sodium salt 

 H/0438/48 

 100g