1-Пентан сулфонова киселина, натриева сол, Йонна двойка за хроматография

ProdLogo_fisherUK.gif

   

 1-Pentane sulfonic acid, sodium salt 

 P/1038/46 

 25g 

 1-Pentane sulfonic acid, sodium salt 

 P/1038/48 

 100g