Търсачка ACROS

За Ваше улеснение Лабимекс ООД интегрира търсещата машина на ACROS в своята страница.

Чрез нея имате:

 - бърз достъп до информация за продуктите и търговските марки на Fisher Chemicals
 -
кръстосана препратка на инструменти, която позволява превръщането на конкурентни продукти, в Organics Acros и тяхното сравняване
 - 
разширена информация за продукта, включително и спектроскопски данни, информацията за опаковката, литературни цитати и ръководство за приложението
- категоризация на продукта, позволяваща лесен достъп до продукти с подобно приложение или функционалност

Посете Лабимекс ООД интегрирана търсещата машина на ACROS!

Посетете сайта също така и сайта на Acros Organics http://www.acros.com