Спиртна лампа, стъклена

Alcohol lamps, ground-on capAlcohol lamps, ground-on cap

Number

Capacity/ml

d/mm

h/mm

h1/mm

2162/50

50

62

70,00

60

2162/100

100

70

80,00

60

2162/200

200

84

84,00

60