Прецизни везни модел 440 KERN Германия

 

Модел Описание Обхват на измерване, g Точност до, g Големина на тегловната плоча,  mm
440-21A Прецизна везна 60 0,00100 81
440-33N Прецизна везна 200 0,01000 105
440-35N Прецизна везна 400 0,01000 105
440-35A Прецизна везна 600 0,01000 105
440-43N Прецизна везна 400 0,10000 130 x 130
440-45N Прецизна везна 1 000 0,10000 130 x 130
440-47N Прецизна везна 2 000 0,10000 130 x 130
440-49N Прецизна везна 4 000 0,10000 150 x 170
440-49A Прецизна везна 6 000 0,10000 150 x 170
440-51N Прецизна везна 4 000 1,00000 150 x 170
440-53N Прецизна везна 6 000 1,00000 150 x 170