Влагомерна везна Модел KERN DBS 60-3

Точност

0,001 g

Максимален обхват

60 g  

Размер на блюдо (Ø/WxD)

9,5 cm

Минимално тегло за измерване

20 mg (0,01 % съдържание на влага)

Възпроизводимост

0,001 g (0,02% за проба от 10g)

Линейност

± 0,003 g

 

Продуктова брошура