Влагомерна везна Модел KERN DLB

Точност

0,001 g

Максимален обхват

160 g  

Размер на блюдо (Ø/WxD)

10 cm

Минимално тегло за измерване

-

Възпроизводимост

0,001 g (0,02% за проба от 10g)

Линейност

± 0,003 g