SurePrep* TrueTotal* RNA Purification Kit за бързо изолиране на тоталното количество РНК от редица биологични материали

 SurePrep* TrueTotal* RNA Purification Kit (BP2800-50)

TrueTotal Kit пречиства всички размери на РНК, включително голям mРНК и рибозомна РНК, както и малки видове РНК, като например microРНК (miРНК) и кратки интерфериращи РНК (siРНК), които се изследват като ключови компоненти при регулирането на генната експресия. Достигащи  до 50μg от най-високо качество общо РНК  ,което се възстановява от една и съща проба и е подходящ за най-широки приложения, свързани с анализа на генната експресия, като например Northern хибридизация, RPA, или RT-PCR.