SurePrep* Small RNA Purification Kit комплект за пречистване на малки РНК (< 200 нуклеотиди)

 SurePrep* Small RNA Purification Kit (BP2801-25)

Малки регулаторни  РНК молекули  играят важна роля в регулирането на генната експресия чрез свързване с целевите матрични mРНК. Комплекът SurePrep Small е оптимизиран, за да се пречистват малки молекули РНК (< 200 нуклеотиди), докато в същото време се отстраняват големите фрагменти РНК, ДНК и други клетъчни макромолекули. Този протокол е идеален за изследвания, които се фокусират върху малките РНК. Чрез използването му за селективно улавяне само на малки молекули РНК, се постига максимална ефективност при приложения, свързани с генно регулиране и функционален анализ.