SurePrep* RNA/DNA/Protein комплект за пречистване на РНК/ДНК/Протеини

 SurePrep* RNA/DNA/Protein Purification Kit (BP2802-50)


The SurePrep RNA/DNA/Protein
комплект за пречистване осигурява бърз метод за изолиране и пречистване на всички РНК, геномна ДНК и протеини, последователно от една и съща проба. Общо РНК, ДНК и протеините се пречистват с помощта на същата колона. Този комплект е идеален за изследователи, изучаващи генома, протеома и транскриптона на една и съща биологична проба, като изследванията на генната експресия, включително експериментите на генно заглушаване или mРНК нокдауна (mRNA knockdowns), проучвания, включващи биомаркерно откритие, изследвания в областта на епигенетиката, както и за характеризиране на култивирани клетъчни линии. Тя е особено полезна за изолиране на макромолекули от скъпоценни и трудни за получаване или малки проби, като биопсични материали, защото процесът на SurePrep елиминира необходимостта от фракциониране на пробата.

 

Download the technical manual
(Англ. Език, pdf, 275KB)