SurePrep* Urine Bacterial RNA Purification Kit комплект за изолиране на бактериална РНК

SurePrep* Urine Bacterial RNA Purification Kit (BP2804-50)

The SurePrep Urine Bacterial RNA Purification Kit е предназначен за бързо изолиране на бактериални РНК от уринни проби. Използват се проби от човешка или животинска проби урина, с цел изучаване нивата и видовете бактерии, които са представени, както и да се проучи етапа на бактериалната патогенеза чрез използването на биомаркери на РНК. Комплектът дава възможност за изолиране на РНК от Грам отрицателни и Грам положителни бактерии, включително E. coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Pseudomonas spp, Clostridial ssp. и Leptospirosis spp., както и Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeae.

 

Изтегли ръковоство за употреба
(Англ. Език, pdf, 120KB)