SurePrep* Nuclear or Cytoplasmic RNA Purification Kit комплект за изолиране на цитоплазмено РНК

SurePrep* Nuclear or Cytoplasmic RNA Purification Kit (BP2805-50)

Комплектът предоставя бърз метод за изолиране и пречистване както на ядрената, така и на цитоплазмената РНК. Този комплект може да се използва за изолиране на РНК, когато е необходимо да се избегне замърсяване на ДНК, тъй като цитоплазмената фракция е доказано, че е свободна от всякакви следи от геномна ДНК.

 

Изтегли Ръковоство за Употреба
(Англ. Език, pdf, 191KB)