SurePrep* RNA/Protein Purification комплект за изолиране на РНК и Протеини от една проба

 SurePrep* RNA/Protein Purification Kit (BP2806-50)


Комплектът предоставя
бърз метод за последователно изолиране и пречистване на всички видове РНК и протеини от една и съща проба от култивирани клетки от животински произход, тъканни проби, кръв, бактерии, дрожди, гъбички или растения. Като позволява работа с една и съща проба, този комплект спестява време, като в същото време позволява използването на много малки проби, и осигурява по-надежден анализ на генна експресия и по-последователни и достовелни резултати.


Изтегли Ръководство за Употреба

(Англ. Език, pdf, 246KB)