SurePrep* RNA Cleanup and Concentration Kit за пречистване и концентрация на до 50 мкг РНК

SurePrep* RNA Cleanup and Concentration Kit (BP2809-50)


Комплектът предоставя
бърз метод за пречистване и концентрация на до 50 мкг РНК използват на различни методи, включително фенол/гуанидинова базирани протоколи, както и от различни ензимни реакции като Dnase третиране, етикетиране и ин витро транскрипция. Комплектът преференциално пречиства всички размери на РНК от други компоненти на реакцията, като например протеини, Rnases и нуклеотиди, без използването на фенол или хлороформ.

 

Изтегли Ръководство за Употребаl
(Англ. Език, pdf, 134KB)