Стандарти на Протеини EZ-Run

 

високо пречистен маркери и стълби осигуряващи компактни и ясно сигнални ленти

незаменими стандарти при отделяне и мониторинг на протеини и ефективност на разчитане

Референтни линии, позволяващи бърза оценка за напредъка на хроматографското разделяне

Чисти стандарти подходящи за точно оразмеряване на протеините

Всички стандарти се доставят заредени в буфер и са готови за употреба

 

EZ-Run Protein Standards

 

12% SDS Page
BP3600

12% SDS Page
BP3601

4-20% SDS Page
BP3602

8-16% SDS Page
BP3603

Fisher BioReagents EZ-Run Protein Marker

Fisher BioReagents EZ-Run Prestained Protein Marker

Fisher BioReagents EZ-Run Rec Protein Ladder

Fisher BioReagents EZ-Run Prestained Rec Protein Ladder