Влагомерна везна Модел KERN DAB 100-3

 

Точност

0,001 g

Максимален обхват

110 g  

Размер на блюдо (Ø/WxD)

92 mm

Минимално тегло за измерване

-

Възпроизводимост

0,001 g

Линейност

± 0,003 g

 Продуктова брошура