Вискозиметър UBBELOHDE

 

Подходящ за прозрачни течности. Придружен със сертификат за калибриране. Обща дължина 283 mm. Тъмна маркировка.

ASTM D445 - ASTM D446 - ISO 3104 - ISO 3105. 

Каталожен №

Тип

Номинална константа

Обхват на кинематичния вискозитет cSt

5600001

0

0.001

0.3 до 1

5600002

0C

0.003

0.6 до 3

5600003

0B

0.005

1 до 5

5600004

1

0.01

2 до 10

5600005

1C

0.03

6 до 30

5600006

1B

0.05

10 до 50

5600007

2

0.1

20 до 100

5600008

2C

0.3

60 до 300

5600009

2B

0.5

100 до 500

5600010

3

1.0

200 до 1000

5600011

3C

3.0

600 до 3000

5600012

3B

5.0

1000 до 5000

5600013

4

10.0

2000 до 10000

5600014

4C

30.0

6000 до 30000