Доставчиците

 

 

 

VWR е световен лидер с над 150 годишна история, специализиран в логистиката и доставките на общо и специфично оборудване и консумативи за лабораторна, производствена и научно-изследователска работа.

Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2000.

 

Висококачествените химикали и реактиви с марките ACROS ORGANICS, FISHER CHEMICALS, FISHER BIOREAGENTS и MAYBRIDGE.

Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2008.

 

Белгийска компания, специализарана в производство на готови разтвори и стандартни материали, включително и по спецификация на клиента.

Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2008.

 

LGC Standards е водещ производител и дистрибутор на неорганични и органични сертифицирани сравнителни материали, фармакопейни продукти и аналитични реагенти за нуждите на всяка една лаборатория.Системата по качество за производство и изпитване е съгласно изискванията на ISO 17025, ISO 9001:2008, ISO Guide 34 и  други. За повече информация: https://www.lgcstandards.com/GB/en/accreditations

 

 • "СИ ПИ ЕЙ КЕМ" ООД е френско-българска фирма, основана през 2001 година. Фирмата предлага следните продуктови линии: Неорганични и органични сертифицирани сравнителни материали (CCM) за AAS, ICP, ICP-MS & IC, GC/GC-MS, HPLC/HPLC-MS;

 • pH- и кондуктометрични CCM;

 • ССМ за класически обемен анализ;

 • Фармакопейни продукти;

 • Аналитични реагенти.

 • Изградената в лабораторията система за качество е акредитирана съгласно изискванията на:

  ISO 9001:2008 (Разработване и производство на аналитични стандарти)

 • ISO 17025 (Изпитване)

 • ISO Guide 34 (Производител на сертифицирани сравнителни материали-ССМ)

 • ISO 17043 (Организатор на междулабораторни изследвания)

 

Италианска фирма с над 20-годишен опит в производството и предлагането на лабораторна апаратура, като pH-метри, оксиметри, фотометри, рефрактометри, сушилни, инкубатори, спектрофотометри и много други.

Ръководена от фамилията Бормак, компанията прогресивно се разраства, както инфраструктурно, така и продуктово. Сертифицирана е по ISO 9001:2008. Апаратурата отговаря и съответства на Европейските директиви за безопастност и работа с електрическо оборудване.

 

KERN е немска компания, позиционирана в южната част на Германия. Фирмата е с над 170 години опит в производството на качествени и надеждни лабораторни везни.

Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2008.

 

HTL е полска компания с почти 30 годишен опит в производството на автоматични пипети и консумативи за тях. Продуктите им се отличават с високо качество, удобство и точност, които ги нареждат сред водещите компании в сегмента.

Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2000.

 

Ahlstrom Munktell е една от водещите световни компании в областта на филтрирането и технологиите за разделяне. Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2008. За повече информация: http://www.ahlstrom.com/en/Munktell/Quality-and-Environmental/

 

MMM group е световен лидер в производството и доставката на лабораторна апаратура. Производствените им бази са позиционирани в Германия и Чехия, предоставяйки работни места на над 1000 човека.

Специализирани са в производство и доставка на сушилни, инкубатори и автоклави с високо качество и прецизен контрол.
Всички продукти
MMM Group са в съответствие с Европейските директиви и са сертифицирани по ISO 9001:2008.

 

J.P.Selecta е дългогодишен производител на лабораторна апратура с високо качество. Фирмата е позиционирана в Испания и вече 60 години предлга на европейският пазар термостати, центрофуги, инкубатори и много други лабораторни апарти отличаващи се с модерен дизайн и голямо разнообразие.

http://www.grupo-selecta.com/certificados/IQNET-2011.pdf

 

Faster S.r.l. е Италианска компания, датираща от 1984 година. В момента тя е една от водещите Европейски производители на ламинарни боксове, камини, изолатори и др.

Компанията е сертифицирана по EN ISO 9001:2008 , а продуктите им са сертифицирани от LNE-Франция и TUV-Германия, съгласноEN12469:2000 и DIN12980:2005. 

 

GFL е немска компания с дългогодишен опит в производството на дестилатори, фризери, клатачни машини и др. Качеството на продуктите им е разпознато в над 150 държави по целият свят.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008

 

Един от водещите европейски производители и дистрибутори на пластмасови консумативи за общолабораторна работа и стерилни изделия за приложение в микробиологични и клинични лаборатории.

Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2008.

 

Водеща фирма в производството на висококачествена стъклария, диспенсери, бюрети и други. Компанията е сертифицирана по EN ISO 9001:2008, a продуктите им по:

·         DIN ISO 14001

·         EMAS III 1221/2009

·         DIN EN ISO 13485:2003

http://www.hirschmannlab.com/en/Unternehmen/Zertifizierungen/Zertifizierte_qualitaet.aspx

 

Labor Security System е лидер в проектирането и производството на шкафове за безопасност SAFETYBOX® за съхранение на запалими, химически и газови продукти. Фирмата е сертифицирана по UNI EN ISO 9001: 2008, а продуктите SAFETYBOX® отговарят на изискванията на европейските норми. http://www.laborsecurity.com/eng/index.php

 

Производител и дистрибутор на чешка лабораторна стъклария. Качествени изделия, използвани в ежедневната лабораторна практика. Калибрирана мерителна стъклария, придружена с партиден сертификат.

Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2000.