Индустриален сектор

 

Благодарение на сътрудничеството си с Fisher Scientific, Лабимекс АД вече може да откликне на специфичните нужди при полупромишлено и промишлено производство.

Fisher Scientific е водещ доставчик на химически, реактиви и биореагенти за индустриални фирми по цял свят. Продуктите покриват различни изисквания и приложения. Предлагат се в различни варианти на опаковка, от удобни за съхранение, както в лаборатория, така и продукти с голям обем. Налични са и системи за доставка на разтворители в големи количества, задоволяващи производствените нужди на предприятията.

Чрез Лабимекс АД Вие успявате в стремежа си да щадите околната среда, повишавате безопасността и подобрявате производителността на Вашата работа.

 

Научете повече за нашите за нашата нова опаковка от 5 литра!

Практически приложенията са неограничени:
    Високоефективна течна хроматография (HPLC)
    Приготвяне на пробата за спектроскопски анализ
    Процеси на синтез, екстракции, пробоподготовка