Техническа литература и брошури

Това е секцията за свободно сваляне на информационни брошури с научна и техническа информация относно
приложението на нашите продукти.
Всеки описан продукт може да поръчате от нашия
търговски отдел.

 

Органосилани: ревю върху химия на органосиланите

Acros Organics непрекъснато разширява броя на на органосилановите продукти, които предлага, отговаряйки на нуждите на химииците. В тази брошура ще намерите преглед на четири от най-важните приложения на органосиланите:
•За въвеждане на защитни силилни групи и дериватизиращи агенти
Органосиланите като редуциращи агенти
Силани в Cross-присъединителната химия
Алилсилани, използвани за стабилизиране на α-Карбаниони и ß- Карбаниони

http://www.acros.com/MyBrochure/images/Organosilanes_cover.png
Изтегли

 

Свръхчисти неорганични вещества

Неорганични продукти с ултра ниски стойности на метални замърсители, намират много важни приложения в днешните високи технологии. Ние предлагаме линия от свръхчисти неорганични вещества със съдържание на следи от метал по-малко от 100 ррm (милионни части), както и дори по-ниски от 1 ррм. За да отговори на нарастващото търсене на пазара, Acros Organics разшири портфолиото от предлаганите продукти с над 50%. Тази брошура предоставя общ преглед на петте най-важни приложения на свръхчистите неорганични вещества,
    • Катализ
    • Технологии за растеж на кристали
    • Фотоволтаични материали
    • Оптични влакна
    • Лазери

http://www.acros.com/MyBrochure/images/Ultra%20Pure%20Inorganics.bmp
Изтегли

 

AcroSeal® продуктова брошура

Пълен списък на продуктите, опаковани в новата AcroSeal ® опаковка. Брошурата включва
Общо 550 позиции, включително 200 нововъведени екстра сухи разтворители, органометални и органични съединения.

• Описание на AcroSeal опаковката.
Инструкции за правилна употреба на новата опаковачна система AcroSeal.

http://www.acros.com/MyBrochure/images/AcroSeal%20Brochure%20Image.png
Изтегли

 

Нова 5 литрова опаковка за разтворители

За Органична химия, Аналитични цели и Препаративна Хроматография

• Здрава & Лесна за подреждане една върху друга конструкция

Лесно за използване
безопасна за боравене

http://www.acros.com/myBrochure/images/5L_small.jpg
Изтегли

Maybridge Скринингови и Фрагментни колекции

Maybridge колекциите от съединения дават възможност на учените да ускорят своята работа и програмите си за откриване на нови лекарства чрез:
    • Отлично разнообразие: библиотеки, признати като най-разнообразните в индустрията.
    • Доказан успех: Maybridge колекциите имат ключова роля в развитието на обещаващи нови лекарства:
Sorafenib, Olaparib и Sunitinib.
    • Превъзходно качество: по-голяма от 95% чистота

http://www.acros.com/images/screening.bmp
Изтегли

 

Паладий катализирани присъединителни реакции - ревю

Тази техническа брошура осигурява преглед на използването на паладий като катализатор при формирането на C-C и C-Хетероатом връзки.
    • Ключов инструмент за справка относно този вид реакции.
    • Примери за последните новости и развитие в това направление на химията
    • Бърз справочник на широка гама от катализатори, лиганди и субстрати

http://www.acros.com/images/Palladium.bmp
Изтегли

 

Йонни двойки за употреба в хроматографията

Научете повече за основните технически аспекти на хроматографията с йонна двойка. Нашата нова брошура предоставя подробни характеристики и предимства на Acros Organics алкилсулфонатни реактиви за йонни двойки.
Високо качество: тествани срещу най-стриктни спецификации.
Отлично представяне: потвърдени от практиката при разделяне на сложни смеси.
Изключително удобство: Безводна формата с големи разфасовки за намаляване на вариабилност.

http://www.acros.com/_Rainbow/images/default/IonPair.gif
Изтегли

 

AcroSeal® Екстра сухи разтворители за влаго-чувствителни приложения

Иновативната капачка на винт със специално проектирана преграда предвиждаща:
Удобство: голяма повърхностна площ с лесен достъп до голямо количество продукт.
Качество: специално проектирана многослойна преграда осигуряваща по-добро уплътнение.

Изпълнение: намалява скоростта на усвояване на влага до 50% в сравнение с конкурентните опаковки.
Безопасност: свежда до минимум инцидентите, свързани с употребата на игла за изтегляне на продукт.

http://www.acros.com/_Rainbow/images/default/AcroSeal.gif
Изтегли