Реагенти за охарактеризиране на протеини (protein characterization)

 

Продукт

Приложение

Продуктов код

Aprotinin (from bovine lung)

Използва се като протеолитичен инхибитор при радиоимунологично  определяну на полипептидни хормони.

BP2503-10          10 мл
BP2503-40          40мл

a-Cyclodextrin

Използва се при хроматографско разделяне и пречистване; полезен е за селективно утаяване на енантиомерни, позиционни или структурни изомери.

BP2501-1               1 g
BP2501-25            25g

Bovine Serum Albumin (20mg/mL)

Използва се като протеинов стабилизатор и блокиращ агент.

BP675-1                 1ml
BP675-5                 5ml

Forskolin (Coleus Forskohlii)

Функционира като антихипертензивен и вазодилаторен активатор на аденилциклаза.

BP2520-1               1mg
BP2520-10           10mg

Guanidine Hydrochloride (безцветни до бели кристали)

Силен денатурираращ агент на протеини, използван при изолацията на РНК от клетъчни екстракти; Rnase активността се потиска в присъствието на този реактив.

BP178-500            500g
BP178-1                  1kg

Heparin

Антикоагулант, използвани в биохимични процедури за научни изследвания.

BP2524-10           10mg
BP2524-100       100mg

Heparin Sodium

Антикоагулант, използвани в биохимични процедури за научни изследвания.

BP2425                    1 g

L-(+)-Lactic Acid (Свободна киселина)

Биохимикал, който се съдържа при редица междумолекулни естерификационни продукти.

BP2661-5                 5g
BP2661-10              10g
BP2661-25              25g

b-Mercaptoethylamine Hydrochloride

Антиоксидант, който се използва в няколко биохимични процедури.

BP2664-100          100g
BP2664-25              25g
BP2664-5                  5g

Ovalbumin

Протеин, използвани за научни изследвания.

BP2535-5                  5g

Polyvinylpyrrolidone

Компонент от реагента на Денхард (Denhardt's Reagent) използван при процедури на хибридизация на нуклеинови киселини.

BP431-100            100g
BP431-500            500g

Protease (от S. Aureus, Щам V8)

Ензим, който разкъсва пептидната връзк на карбоксилната част или от страна аспартатните или глутаматни остатъци

BP2674-5                  5g

Pyridoxal 5-Phosphate (Монохидрат)

Използва се за модифициране на лизилни и валилни остатъци в пептидите.

BP2676-1                  1g
BP2676-5                  5g
BP2676-25               25g

Pyridoxal Hydrochloride

Използва се за маркиране на аминокиселини и за откриването им количества с диапазон от picomole.

BP2675-1                  1g
BP2675-5                  5g
BP2675-25               25g

Sorbitol

Захар алкохол, използвана в ,еоршд биохимични процедури.

BP439-500             500g