Реагенти за протеинова експресия (Protein Expression)

 

Продукт

Приложение

Продуктов код

Dithiothreitol

Използва се за да намали броя на дисулфидните мостове в протеините и пептидите; добавен м ниски концентрации играе ролята на ензимен стабилизатор по време на пречистване или провеждане на ензимни реакции

BP172-5                   5g
BP172-25                25g

Dithioerythritol

Използва се за да намали броя на дисулфидните мостове в протеините и пептидите; добавен м ниски концентрации играе ролята на ензимен стабилизатор по време на пречистване или провеждане на ензимни реакции

BP173-5                   5 g

4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride HCl

Ковалентно свързващ серин протеазен инхибитор; принадлежи към групата на необратимите сулфонилфлуорид инхибитори, блокиращи ензимите трипсин и химотрипсин; подобен по структурата на често използвания за целта инхибитор PMSF, но с по-добра разтворимост във вода, ниска токсичност, и по-голяма стабилност съчетани с по-високо инхибиторно действие.

BP2644-1                 1g
BP2664-10              10g
BP2664-100          100g

Leupeptin Hemisulfate

Изплолзва се като обратим инхибитор на серин и цистеин протеази.

BP2642-1                 1g
BP2662-5                 5g
BP2662-25              25g

Pepstatin A

Изплолзва се като инхибитор напепсин, ренин, катепсин Д и други киселинни протеази

BP2671-5                5g
BP2671-10              10g
BP2671-100             100g

Benzamidine Hydrochloride Hydrate

Обикновенно се използва като протеазен инхибитор

BP435-1                   1g
BP435-25               25g

Thapsigargin

Използва се като инхибитор на микрозомални калций-АТФ-аза и като мощен активатор на клетъчната пропускливост за вътреклетъчен калций , който е независим от IP3.

BP629-1                   1g