Избор на сириндж филтри

 

 

Филтър

Употреба

Свойства

МCE
(Mixed cellulose ester, Mixed Cellulose Ester

-       Филтруване на газови, течни и маслени проби от частички и бактерии

-       HPLC проби (водни)

-       Концентрация на вируси

-       Анализ на частички

-       Биологични тестове

-       Микробиология на храните, включително изброяване на E.coli в храни

-       Бактелиологични изследвания

-       Дрожди и плесени

 

Хидрофилни

CA (Cellulose Acetate)

 

-       Филтруване на водни разтвори на протеини

-       Филтруване на подпочвени води като Свободни от Нитрати

 

 

Хидрофилни

Nylon (Polyamide, Hexamethylene-diamine; Nylon 66)

-       Филтруване на водни разтвори за полупроводници;

-       Филтруване на химични вещества и разтвори;

-       В хранителната индустрия

-       HPLC разтвори

 

Хидрофилни

PES (Polyethersulfone) Полиетерсулфон

-       Стерилно филтруване на протеинови разтвори

-       Филтруване на разтвори за клетъчно култивиране

Хидрофилни

PVDF (Polyvinylidene Fluoride)

 

-       Филтруване на газове и аерозоли

-       Високо-температурно филтруване

-       Хранителна индустрия

-       Медицинсдки изделия

Хидрофобни

PTFE (Polytetrafluoro -ethylene)

-       Филтруване на агресивни органични разтвори

-       Филтруване на агресивни водни разтвори (кисели и алкални)

-       Филтруване на буфери и смесени фази (ацетонитрил/вода) за HPLC

 

Хидрофобни

 

или

 

Хидрофилни

 

За да поръчате филтрите, от които имате нужда, последвайте връзката http://labimex.bg/catalog/70